Vastab BM TRADA Q-Mark ehituspuidust toodete skeemi nõuetele vastavalt Euroopa standardile EAD 140022-00-0304.

TESTIMINE

PANELO paneele testitakse regulaarselt. Mõõdetakse soojapidavust, testitakse koormuste kandvust ja muid ehitustehnilisi näitajaid, mille tulemuseks on kvaliteetsed ja vastupidavad ehituspaneelid vastavalt erinevatele klimaatilistele tingimustele. 

Osad koormustestid on läbiviidud tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolsele osalisele toetusele. Selle tulemusena on saanud kinnitust PANELO paneelide koormustugevused laboratoorsete testitulemuste näol. 

Projekti toetab EAS arendusosaku raames.

Bureau Veritas Certification kinnitab, et WAMP Group’i juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses allpoolnimetatud juhtimissüsteemi standardi nõuetega:

ISO 9001:2015 – kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 14001:2015 – keskkonnajuhtimissüsteem